Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh

Địa chỉ : Khu 10, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Tel : (+84) 33. 3875 202
Fax : (+84) 33. 3875 415
Email : info@aquapexco.vn
aquapexco@hn.vnn.vn
Web : www.aquapexco.vn
  • HACCP 1

  • HACCP 2

  • GMP

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản 2 Quảng Ninh (tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập, đi vào hoạt động kể từ năm 1988 và chuyển đổi thành Công ty cổ phần từ tháng 4/2005 theo Quyết định số 552/QĐ-CT ngày 16/02/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh).

Những năm đầu mới đi vào hoạt động, Doanh nghiệp không tự khai thác được thị trường tiêu thụ mà hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp khác trong nước để tiêu thụ sản phẩm do chính đơn vị sản xuất ra. Đến năm 1996, Công ty đã khai thác được thị trường tiêu thụ và bắt đầu xuất khẩu trực tiếp sản phẩm sang thị trường Nhật Bản.

Từ chỗ Công ty chỉ có một Nhà máy chế biến với quy mô nhỏ, máy móc thiết bị lạc hậu, nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến hoàn toàn phụ thuộc vào đánh bắt tự nhiên thì từ năm 2000 đến nay Công ty đã đầu tư xây dựng thêm một Nhà máy chế biến với đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng các yêu cầu khắt khe...